Časopis Defendologija MNE

Teorijsko-stručni časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike

Istraživački centar

defendologija-banerNAUČNO ISTRAŽIVAČKI CENTAR „DEFENDOLOGIJA“

Naučnoistraživački rad u Defendologija centru se obavlja kroz rad Naučno-istraživačkog centra, kao organizacijske jedinice iz svih oblasti predviđenih Statutom organizacije (Sociologija, Kriminologija, Bezbjednost… itd.).  On se ostvaruje radom naučnih radnika, praktičara, eksperata, saradnika i nezavisnih istraživača u naučnoistraživačkim posebnim jedinicama, kroz različite oblike, od kojih su najznačajniji:

1. Rad na naučnim  istraživanjima, izdavanju naučnog  časopisa „Defendologija MNE“, zbornika radova i drugih naučnih  publikacija i organizacija stručnih skupova.

2. Centar ima u planu da  obavlja osnovna, primijenjena i razvojna istraživanja, kao i istraživanja koja su u funkciji razvoja obrazovne djelatnosti i obavljanja policijskih poslova, poslova bezbjednosti, kriminalistike, kriminologije, defendologije, sociologije i drugih srodnih  naučnih disciplina sadržanih u našem Statutu.

3. Naučno -istraživački tim Centra ima u planu realizaciju brojnih projekata prvenstveno sa međunarodnim i određenim domaćim organizacijama.

Pored toga, naučno – istraživačka aktivnost je usmjerena i na istraživanja u nekim od sljedećih područja:

1. Nasilje u školama;
2. Suprotstavljanje korupciji;
3. Narkomanija i kriminalitet mladih;
4. Visokotehnološki kriminalitet;
5. Kriminalitet vjerskih sekti, kultova i drugih organizacija;
6. ljudska prava, i
7. međunarodna policijska suradnja;

Takođe, pored ovih aktivnosti bavimo se i drugim brojnim aktivnostima koja su dio Statutom predviđenih cjelina.

 

Advertisements
%d bloggers like this: